วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การเลี้ยงวัวเนื้อ


การเลี้ยงวัวเนื้อ เป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่ง เพราะเนื้อวัวที่ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารบริโภคกันโดยทั่วไป และการเลี้ยงวัวเนื้อในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์ วัวเนื้อพันธุ์บราห์มันเป็นวัวที่นิยมเลี้ยง มีขนาดใหญ่ ลำตัวสีดำคล้ำหรือสีเทา มีรูปร่างล่ำสัน กล้ามเนื้อมาก ลำตัวยาว มีโหนกสูงขนาดใหญ่ หลังยาวและแอ่น มีเหนียงย้อยใต้คาง หน้าผากกว้างยาว เขาชันขึ้นบนและงุ้ม ใบหูยาว เป็นวัวที่มีความอดทนต่อความร้อนและโรคได้ดี และเจริญเติบโตง่าย
ส่วนวัวเนื้อสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจ คือ วัวพันธุ์กำแพงแสน ลูกผสมที่ได้จะมีความอดทนต่อสภาพอากาศและให้คุณภาพเนื้อได้ไม่แพ้พันธุ์บราห์มัน ให้ผลกำไรสูงและเหมาะกับการเลี้ยงในเขตร้อนอย่างบ้านเรา
การเลี้ยงวัวเนื้อ
เราสามารถเลี้ยงวัวเนื้อในโรงเรือนหรือปล่อยให้วัวหากินอย่างอิสระตามทุ่งหญ้าก็ได้
โรงเรือนควรอยู่บริเวณที่เป็นเนิน น้ำท่วมไม่ถึง มีความโปร่ง ควรเป็นพื้นปูนเพื่อง่ายในการทำความสะอาด แบ่งพื้นที่เลี้ยงวัวเนื้อเป็นคอก คอกละ 1 ตัว ทำรางหญ้า รางอาหาร และรางน้ำแยกไว้แต่ละคอก
การให้อาหาร ควรให้เป็นเวลา ใช้หญ้าหรือฟาง และให้กินอาหารเสริมพวกกระถิน มันสำปะหลังแห้งผสมเกลือแดง รำหญ้าขน นอกจากนี้ควรมีก้อนหินเกลือแร่ไว้ให้วัวเลีย จะทำให้วัวไม่ขาดสารอาหาร
รางน้ำควรมีน้ำเพียงพอ เพราะถ้าวัวขาดน้ำจะทำให้วัวตายได้ง่าย
สร้างบ่อบำบัด เวลาที่มูลวัวหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ตกลงไปในบ่อบำบัด จะทำให้ตกตะกอนแล้วนำมาทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ได้
การจัดจำหน่าย
การเลี้ยงวัวเนื้อเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้แน่นอน เพราะตลาดมีความต้องการสูงโดยเฉพาะวัวลูกผสมพันธุ์บราห์มันหรือพันธุ์กำแพง แสน เป็นวัวที่มีกล้ามเนื้อมาก เนื้อแน่น เวลาขายจะได้ราคาดี ส่วนมูลวัวที่ตากแห้งขายเป็นอาหารปลา หรือมูลวัวที่ตกตะกอนในบ่อบำบัด ทำเป็นปุ๋ยเพื่อขายเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงอีกทางหนึ่ง

เคล็ดลับ การเลี้ยงวัวเนื้อขายให้ได้ราคา ต้องให้อาหาร ได้แก่ หญ้า หินเกลือแร่ และน้ำอย่างเพียงพอกับความต้องการของวัว ควรเลี้ยงวัวที่มีความอดทนต่อสภาพอากาศร้อน ของบ้านเราหรือเลือกพันธุ์ที่ให้กล้ามเนื้อมาก เมื่อขายจะได้ผลตอบแทนสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น